Povedlo se nám

Hanácká desítka

V neděli 6. června jsme pořádali 8 ročník Hanácké desítky.

Po covidové přestávce v roce 2020 a 2021 se na koupališti v  Kojetíně sešlo celkem 89 běžců a to  72 mužů a 17 žen, z toho kategorie z mikroregionu Střední  Haná  10  mužů a 6 žen, kteří závodili v hlavním závodě na 10,4 km.

Trať běhu byla tříkolová a vedla kolem nového kempu, po nové cyklostezce kolem řeky Moravy, ve stínu stromů alejí Špalír , kolem nového biotopu a po upravených cestičkách kolem rybníka, kde je radost běhat ve stínu u vody.

V letošním ročníku byly zařazeny i běhy pro děti. Většinou se zúčastňují děti rodičů, kteří běží desítku. O to více bylo potěšující, že se běhu zúčastnila i skupina  dětí z Atletiky Chropyně s vedoucí Mgr. Kateřinou Majtanovou, které si vyzkoušely běh i v Kojetíně.

Sportovní úroveň byla velmi dobré úrovni, kterou každý rok zajišťuje, že běh je zařazen v seriálu běhu Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje i Vyškovské běžecké tour. A kvalitní tým běžců z AK Drnovice. I letos obsadili čelní místa. Tomáš Steiner s časem 35:30 se stal vítězem desítky již počtvrté a Irena Pospíšilová s časem 42:25 již potřetí. I v ostatních  kategoriích dosahují běžci solidních časů. Letos  se běželo sice za poměrně teplého počasí a díky výběru trasy se běželo hodně ve stínu a kolem vody.

Nerychléšim Hanákem a Hanačkou pro letošní rok se stali Jiří Matoušek s časem 42:26 z Kojetína a Olga Čechmánková s časem 47:12 z Tovačova.

Velké poděkování patří panu Jaroslavu Bělkovi, který je „otcem“ závodu za spolupráci a velkou pomoc při přípravách a organizaci.

Kategorie se jmény vítězů

v kategorii příchozích            na 1,2 km : 24 dětí  /10 H + 14D    na 2,4 km: 6 děti /2H + 4D/

Kategorie Vítěz Klub Čas
M 18 Steiner Tomáš AK Drnovice 35:30
M 40 Soural Lukáš VSK UNI Brno 36:14
M 50 Kadidlo Jiří Běháme Třebovou 42:06
M 60 Mück Arnošt Hranice 46:59
M 70 Kudlička Svatopluk LRS Vyškov 48:06
Z 18 Pospíšilová Irena AK Drnovice 42:25
Z 40 Čechmánková Olga ADTEAM Tovačov 47:12
Z 50 Grulichová Simona AK Drnovice 48:48
M MSH Matoušek Jiří Kojetín 42:26
Z MSH Čechmánková Olga Tovačov 47:12
Příchozí 1,2 km Kotolan Adam/10 let Němčany 4:52
Příchozí 1,2 km Hrabovská Lucie/8 let AHA Vyškov 5:16
Příchozí 2,4 km Štábl David  /14 let Kojetín 9:02
Příchozí 2,4 km Rončáková Tereza / 14 let Bělkovice – Lašťany 11:18

 

Díky štědrosti sponzorů i v této době, kdy ceny všeho jdou nahoru, jsme připravili pohoštění, ceny a další požitky, aby si účastníci odnesli z Kojetína jako vždy příjemné zážitky a rádi se sem vraceli.

Stavební firmě Středomoravské stavby panu Šramkovi za finanční podporu

firmě Accolade panu Makovcovi za finanční podporu

Městu Kojetín za finanční podporu a hodnotné  dárky od roku 2013

České průmyslové zdravotní pojišťovně za finanční podporu od roku 2013

Firmě PTÁČEK pozemní stavby za finanční podporu od roku 2013

LÉKARNĚ U ZLATÉHO LVA RNDr. Hálkové za finanční podporu od roku 2013

AGRODRUŽSTVU MORAVA paní Haně Zgodové za stálou finanční podporu

Mikroregionu Střední Haná předseda Jaroslav Léznar  za finanční podporu

Hanácké kyselce Horní Moštěnice za kyselky /hanácká kyselka = hanácký běh/

panu RNDr. Rudolfovi Kalovskému za jejich dovoz a podporu od roku 2013

EVILE Kojetín manželům Šťastníkovým za stuhy na medaile od roku 2013

Mlýnu Kojetín panu Kantorkovi za obilné klíčky od roku 2013

PROPALu Kojetín manželům Horákovým za věcné dary od roku 2013

BALMATu Kojetín za věcné dary od roku 2013

TECHNISu Kojetín za věcné dary a poskytnutí zázemí koupaliště

Stavebninám Kojetín paní Hudečkové za věcné dary

Albertu Kojetín panu manažerovi Hejníkovi za zdravý výživový dar

 

 

Úspěchy  kroužků DDM Kojetín

 

Úspěch modelářů v Šumperku

Kluci, současní i bývalí členové kroužku na DDM v Kojetíně, se sešli (a někteří jen svými modely doplnili) a jeli jsme do Šumperka na Modelfest v sobotu 30.října 2021. Byla to třetí soutěž v Šumperku a měli jsme modely do několika kategorií. Přes 130 modelářů vystavilo přes 800 modelů z plastu, papíru a dalších materiálů, s tématikou letadel, bojové techniky, ale i automobily, motorky, figury, Sci-Fi atd.

Kulturní dům byl plný a stoly skoro občas nestačily pojmout to množství modelů. Sešlo se i něco dalších atrakcí z Čech, Slovenska a Polska. Přes toto velké množství se naši kluci opět prosadili a se svými modely automobilů získali první tři místa v jejich kategorii. I další modely byly v zájmu ostatních a bylo o čem si popovídat.

 

Rybářské zkoušky mládeže

V pátek 4. 3. 2022 proběhly za účasti předsedy ČRS MO Tovačov MVDr. Marka Odložilíka a hospodáře Romana Uherka rybářské zkoušky nových členů našeho rybářského kroužku. Zkoušek se zúčastnilo sedm dětí a všichni je zdárně zvládli.

 

 

Velikonoční strom

DDM Kojetín se zapojil do letošní velikonoční výzvy DDM Olomouc a i díky nám se podařilo překonat loňský rekord o 1 990 kraslic. Dohromady se tak sešlo neuvěřitelných 5 476 malovaných vajíček. Na fotografie všech velikonočních stromů se můžete podívat v kronice: https://www.ddmolomouc.cz/kronika/2022/2022-kraslic