Kontakty

Dům dětí a mládeže Kojetín
Svatopluka Čecha 586
752 01 Kojetín I – Město
č. účtu : 3115740002/5500
datová schránka: fitqn55

Provozní doba v kancelářích DDM
pondělí – čtvrtek: 8:00 – 16:00
pátek: 8:00 – 15:00
Prosíme respektujte tyto hodiny.

 

Interní pedagogičtí pracovníci

Jméno Pracovní pozice Kontakt
Mgr. Jana Hrušáková ředitelka 737 442 055
reditelka@ddm.kojetin.cz
Bc. Eva Poláchová zástupkyně ředitelky 731 489 990
e.polachova@ddm.kojetin.cz
Mgr. Petra Otáhalová pedagog
volného času
739 331 433
p.otahalova@ddm.kojetin.cz
Marie Beránková pedagog
volného času
734 602 360
m.berankova@ddm.kojetin.cz
Bc. Josef Kusák pedagog
volného času
739 519 919
j.kusak@ddm.kojetin.cz
Bc. Bohuslava Fréharová pedagog
volného času
b.freharova@ddm.kojetin.cz

 

Interní provozní pracovníci

Jméno Pracovní pozice Kontakt
Marcela Páleníková ekonomka 731 482 819
ekonomka@ddm.kojetin.cz
Bc.Lenka Svobodová propagační referentka 603 459 998
l.svobodova@ddm.kojetin.cz
Pavlína Lukášová školnice p.lukasova@ddm.kojetin.cz
Miloslav Ševeček správce hřiště