European Citizenship – as we see it

Ve dnech 24 – 27. 08. 2023 jsme společně s našimi partnery realizovali projekt s názvem European Citizenship – as we see it.

Čtyřdenní aktivity, které proběhly v rámci projektu:

Čtvrtek 24.8.2023

Během odpoledních a večerních hodin k nám přijížděly partnerské delegace, které jsme ubytovali na různých zařízeních v našem městě. Po společné večeři následovala prohlídka místního pivovaru, spojená s výkladem a ochutnávkou piva.
Po prohlídce pivovaru následoval společenský večer, na kterém naše hosty přivítal starosta města. Po jeho úvodním slovu se zapojené organizace krátce představily v připravených prezentacích, a my díky nim jsme mohli poznat jejich cíle, úspěchy a minulost.
Večer pokračoval debatami o společných zájmech.

Pátek 25. 8. 2023

Ráno jsme se všichni společně sešli na snídani, po které se konaly na koupališti v Kojetíně sportovních hry „European Games without borders“. Soutěže se konaly v různých disciplínách – plavání s deštníkem, sbírání kroužků ze dna bazénu a pod. Tyto aktivity nám nabídly téma k diskuzi mentální a fyzické zdraví.
Po společném obědě jsme si prohlédli videoodkaz od p. Michaely Šojdrové, která původně přislíbila účast, ale kvůli jejímu pracovnímu vytížení nebyla její účast možná. Po zhlédnutí videozáznamu se rozpoutala debata ohledně bezpečnosti potravin, o zemědělství v jednotlivých zemích EU, a také o konfliktu v Ukrajinu a důležitosti míru.
V odpoledních hodinách jsme si prohlédli jednotlivé prostory naší organizace – společenské místnosti, hřiště a dílny pro děti a mládež. V outdoorovém prostoru, kde probíhal coffe break jsme se tematicky zamířili na téma euroskepticismu – pomocí mind map jsme se pokusili dostat ke kořenům tohoto jevu. Porovnali jsme také to, v jaké míře jsou skeptické vůči evropské integraci jednotlivé zastoupené země.
Večer jsme se zúčastnili koncertů, které nám poskytly nevšední kulturní zážitek.

Sobota 26.8.2023

V 10.00 hod. jsme se vydali na společný výlet do města Olomouc ležícího v samém srdci Hané. Během cesty se naši zahraniční hosté dozvěděli více o našem regionu. Prostřednictvím průvodce jsme poznali nejkrásnější a nejdůležitější historické památky města Olomouc, které jsou zapsány v seznamu UNESCO. Zúčastnili jsme se také Mezinárodního festivalu vojenských hudeb. Po obědě měl každý možnost na osobní prohlídku města.
Po návratu do Kojetína se skupiny účastníků seznámily pomocí vytvořené mapy s městem, někteří šli pěšky, jiní využili nabídky zapůjčení koloběžek.
Po prohlídce města následoval program na evropská témata. Svoji pozornost jsme zaměřili na iniciativu Young European of the Year, jejímž vítězem v r. 2023 byl Mikuláš Lakatoš ze Slovenska. Společně jsme zhotovili i velký slovník se základními pojmy, které jsme si pojmenovali v jazycích zastoupených zemí.
Večer jsme si společně povídali a bavili na pivním festivalu, přičemž jsme porovnali i jednotlivá specifika evropské kultury.

Neděle 27.8.2023

Po snídani jsme společně vyhodnotili celkový projekt – účastníci podle spokojenosti mohli vsypat písek do vhodné nádobky. Další debaty byly zaměřené na téma parlamentárních voleb, které se uskuteční v roce 2024 v České Republice a v Evropském parlamentu.
Závěrem akce byl kvíz se znalostmi Evropy – mezi tématy byl sport, umění, vlajky, peníze apod. Po vyhlášení vítězů kvízu jsme se rozloučili a jednotlivá skupinky účastníků se vrátily do svých zemí.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie z programu Občané, rovnost, práva a hodnoty.