O nás

Dům dětí a mládeže Kojetín

je školské zařízení, nabízející služby v oblasti výchovy a vzdělávání pro širokou veřejnost. Zřizovatelem DDM jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Město Kojetín. Svou činností DDM rozvíjí zájmy dětí, mládeže a rodičů a naplňuje potřeby a trendy města Kojetín a vesnic sdružených v Mikroregionu Střední Haná – Kojetín, Oplocany, Polkovice, Měrovice, Stříbrnice, Křenovice.
Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činností pro děti, mládež a dospělé ve volném čase a jejich aktivní zapojení.

Naše adresa:
Dům dětí a mládeže Kojetín
Kojetín I – Město
Svatopluka Čecha 586
752 01 Kojetín
IČ : 70236356