Velká cena DDM

VELKÁ CENA DDM – O putovní pohár ředitelky DDM Kojetín

Velká cena DDM je celoroční soutěž pro žáky II. stupně ZŠ Kojetína a odpovídajících ročníků GKJ, zaměřená na všestrannost a týmovou spolupráci třídních kolektivů v duchu fair play. Do Velké ceny DDM budou zařazeny soutěžní aktivity umělecké, vědomostní a sportovní. Za umístění v jednotlivých soutěžích budou přidělovány třídním kolektivům body do celkového hodnocení Velké ceny DDM. Nejúspěšnější třídní kolektiv bude ten, který díky týmové spolupráci dosáhne nejvyššího počtu bodů a získá tak putovní pohár ředitelky DDM Kojetín.

Velká cena DDM je určena pro třídní kolektivy II. stupně základních škol Kojetín a odpovídajících ročníků GKJ, které budou soutěžit ve dvou kategoriích:
I. kategorie 6. a 7. třídy ZŠ a odpovídající ročníky GKJ
II. kategorie 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky GKJ

Velká cena DDM probíhá celý školní rok. Je zahájena v září a ukončena v červnu, kdy proběhne také celkové vyhodnocení a předání putovního poháru.

Jednotlivé soutěže a jejich podmínky budou vyhlášeny aktuálně v průběhu školního roku a budou se lišit podle náročnosti jednotlivých disciplín. Za účast a umístění v jednotlivých soutěžích budou kolektivu přiděleny body podle bodovací tabulky a pořadí v dané soutěži bude určovat bodový zisk. Mimo zisk bodů v základním bodování mohou týmy získávat i body bonusové (za splnění bonusových disciplín) a malusové (např. nesportovní a vulgární chování). Velká cena DDM bude zahájena začátku školního roku. Týmy se mohou přihlašovat jak před zahájením, tak i v průběhu školního roku, zde ale již bude znatelná bodová ztráta oproti třídám přihlášeným od začátku soutěže. Týmy si zvolí a zaregistrují svůj název, logo, týmové barvy, týmový slogan nebo pokřik. Těmito rozlišovacími znaky týmy mohou získat první bonusové body.

Bližší informace k jednotlivým soutěžím se dozvíte při jejich vyhlášení. Během školních prázdnin vznikne na facebookových stránkách skupina „Velká cena DDM“, kde můžete sledovat veškeré informace.

 

VELKÁ CENA DDM 2023/2024

VELKÁ CENA DDM 2022/2023

VELKÁ CENA DDM 2021/2022

VELKÁ CENA DDM 2020/2021

Nekonala se

VELKÁ CENA DDM 2019/2020

VELKÁ CENA DDM 2018/2019

VELKÁ CENA DDM 2017/2018

VELKÁ CENA DDM 2016/2017

VELKÁ CENA DDM 2015/2016

VELKÁ CENA DDM 2014/2015