Aktuality

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

Operační program Jan Amos Komenský

Činnost DDM Kojetín je podpořena z projektu Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.O2.02.XX/00/22_002/0000634

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Komunitní práce na území MAS Střední Haná 2023-2025

   

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000999

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozvoj komunitní činnosti a volnočasových aktivit na venkově. Projekt bude realizován na území MAS Střední Haná. Realizací projektu dojde k aktivizaci seniorů v rámci komunity obce a k rozvoji komunitní činnosti ve venkovském prostředí.

Realizace projektu: červen 2023 – únor 2026

 

Z našich nástěnek