Tábory

Pobytové a příměstské tábory 2020

Příměstské tábory na DDM Kojetín jsou podpořeny z Operačního programu Zaměstnanost (Reg.č.:CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009070), poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

S tímto projektem je spojena nutná dokumentace, o kterou Vás žádáme, abyste ji doložili.
1.Přihláška pro potřeby projektu
2.Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce (potvrzení od zaměstnavatele, z ÚP, v případě OSVČ je nutno doložit potvrzení OSSZ o úhradě odvodů na sociálním pojištění).
Pokud nemáte možnosti tisku, stavte se na DDM Kojetín, formuláře Vám dáme.

Rozpočtová částka na tábor je 1200,- Kč. Díky získanému projektu stojí tábor děti z obcí spadajících pod MAS Střední Haná jen 950,- Kč.

Cena: 950 Kč – pro děti z obcí spadajících pod MAS Střední Haná s dodaným Potvrzením o postavení podpořené osoby na trhu práce (od obou rodičů).

Cena: 1200 Kč – pro děti z obcí nespadajících pod MAS Střední Haná

OBCE SPADAJÍCÍ POD „MAS STŘEDNÍ HANÁ“: Ivaň, Kojetín, Křenovice, Lobodice, Měrovice nad Hanou, Obědkovice, Oplocany, Polkovice, Stříbrnice, Tovačov, Troubky, Uhřičice, Zářičí

MAS léto 2020 Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

MAS léto 2020 Přihláška

Pobytové a příměstské tábory 2019

Pobytové a příměstské tábory 2018

Pobytové a příměstské tábory 2017

Pobytové a příměstské tábory 2016