Aktuality

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

Operační program Jan Amos Komenský

Činnost DDM Kojetín je podpořena z projektu Operační program Jan Amos Komenský

Registrační číslo projektu: CZ.O2.02.XX/00/22_002/0000634

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

 

Příměstské tábory na DDM

Příměstské tábory na DDM Kojetín za 1400 Kč – podpořeny z EU (Operační program Zaměstnanost plus).
Připomínáme termín odevzdání potřebných dokumentů do 26.5.2023.
Bližší informace mají přihlášení ve svých emailech – prohlédněte i SPAM 🙂

 

Z našich nástěnek