Aktuality

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

Běh proti drogám 2022 – výsledky

 

Z našich nástěnek

Přátelství bez hranic 26. – 29. 8. 2021

Projekt podporovaný EU je jeden z dobře mířených projektů, díky němu se mají možnost setkat občané různých států EU na jednom místě a užít si tak 4 dny společných zážitků, které jsou zaměřeny jak na vzdělávání, osvětu, tak na zábavné programy.

Přátelství bez hranic proběhlo v Kojetíně ve dnech 26. – 29. 8. 2021.

Partneři projektu z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska a Srbska přijeli do Kojetína ve čtvrtek 26. srpna ve večerních hodinách.

Více zde