Aktuality

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

 

BĚH PROTI DROGÁM – výsledky

 

Z NAŠICH NÁSTĚNEK

 

Kolo, kolo, koloběžka

Dokud člověk nezkusí, neví, co jízda na koloběžce dokáže!!!!! Jednak je to super zábava a jednak děláte pro své tělo něco prospěšného. Bonusem je pohyb na čerstvém vzduchu. Již brzy se budete moci přidat k nám a vyzkoušet si kouzlo koloběhu.

NEZKUSÍŠ = NEVÍŠ