Nezařazené

now browsing by category

 

Zelený čtvrtek aneb Po stopách velikonočního zajíčka

Jednodenní akce pro děti od 7 do 15 let na DDM Kojetín.

Co nás čeká?
– pečení velikonočních dobrot
– výroba velikonoční dekorace
– hra o velikonočního zajíčka
– velikonoční zvyky a tradice
– teplý oběd, pitný režim

 

Termín: 6. dubna 2023  8:00-15:00

Cena: 250 Kč

S sebou: 2 vyfouklá vejce, sportovní oblečení, svačinku a láhev s pitím, přezůvky

Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání

Projekt „Rekonstrukce, přístavba a vybavení prostor pro zájmové vzdělávání“ s reg. číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_054/0004826 reaguje na potřebu zvýšení kvality vzdělávání a přípravy dětí na budoucí povolání v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory. Realizací dojde ke zvýšení praktických odborných znalostí a zkušeností žáků a zvýšení jejich uplatnění. Hlavním cílem projektu je modernizace výuky v Domě dětí a mládeže Kojetín a zvýšení kvality jeho infrastruktury v reakci na potřeby zájemců o zájmové vzdělávání a očekávání odborných škol a učilišť. Výsledkem projektu bude rekonstrukce učebny polytechnické a environmentální a přístavba outdoorového prostoru pro zájmovou výuku. Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské Unie.

Pastelkové pohádky

Pohádkové dopoledne pro nejmenší (3-6 let). Výtvarné tvoření, pohybové a relaxační  aktivity.

Pohádka pro děti, které mají rády příběhy a rády si kreslí.
Pomůžeme vrátit barvy smutnému drakovi, kterému je někdo vzal…

Termín: 21. dubna 2023  8:00-12:00

Cena: 160 Kč

S sebou: Svačinku, pití a přezůvky.

Přihlašování na tábory 2023

Přihlašování na tábory 2023 bude spuštěno 1.3.2023 v 8:00 hodin.